Korondapandemien gjorde at vi ikke fikk fellesøvelser,så det ble "samklang på en ny måte !

Del denne siden