Medlemsfordeler

Flere mulige støtteordninger:

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner - regjeringen.no

Gjennom Musikkens Studieforbund kan koret få Voksenopplæringsmidler/VO-midler,spesielt for 2023 så gjelder:

Alle medlemslag i våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til sin opplæring. Medlemskorene får voksenopplæringsstøtte gjennom Musikkens studieforbund. Søknadsfrist er 1. Januar og 1. Juli.

Barne-/ungdomskor eller kor med ¼ av medlemmene under 26 år kan få frifondmidler

De formelle kravene til opplæring som skal motta tilskudd fra oss er:(2023)

  1. Minimum fire deltakere (inkludert lærer/instruktør/musikalsk leder) med minimum 75% fremmøte
  2. Deltakerne skal være minimum 14 år eller fylle 14 år i løpet av inneværende kalenderår
  3. Minimum fire timers varighet.
  4. Godkjent studieplan - valgt fra vår studieplankatalog før oppstart.

I 2023 er tilskuddssatsen kr 120 per time med lærer, og inntil kr 45 per time uten lærer.

Tilskudd søker dere ved å logge inn i vår tilskuddsportal.

Fordeler med å stå i Norsk Sangerforbund er mange som en kanskje ikke vet eller tenker over fordi det er slik.

Norsk Sangerforbund er et lite forbund. Dette synes å være en stor fordel som gjør at vi blir bedre kjent med hverandre. Ja vi blir nesten som en ” stor familie ” med sangen i høysetet. Her får du støtte for det enkelte korMange sangervenner og anledning til å delta på stevner både inn – og utlands som gir gode minner og opplevelser for livet.

Som medlem i Norsk Musikkråd får alle våre medlemskor fordeler hos Hoopla, en billettformidlingstjeneste på nett. Fordelsavtalen kan du laste ned her, og du kan lese mer om Hoopla her.

TONO - avtalenDen opphørte i desember 2023,men korene får refundert kostnadene ved innsendelse av fakturakopi fra Tono  til Norsk Sangerforbund. Dette gjelder for billettinekter under kr 50.000

TONO er et andelsselskap, stiftet i 1928, som eies og drives av sine medlemmer. Selskapet forvalter fremføringsrettigheter, opphavsrett for musikkverk i Norge

TONO representerer komponister, tekstforfattere og musikkforlag og har i dag over 18.000 medlemmer. Gjennom gjensidighetsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONOi praksis hele verdensrepertoaret.

Hver gang korene arrangerer en konsert skal det betales avgift til Tono. Norsk Sangerforbund har en avtale med Tono hvor de betaler en årlig avgift til TONO som dekker medlemskorene sine konserter. Husk og sende inn konsertprogram til Kontoret i Norsk Sangerforbund

Forsikring.

Felles forsikring med IF forsikring. Forsikringen er frivillig og koster kr. 40,- pr. person

Forsikringen gjelder for alle kormedlemmer, tillitsvalgte og dirigenter i kor som har inngått avtale om forsikring gjennom forbundet

Reise/verdisak- og ulykkesforsikringen for medlemmer gjelder over hele verden, til,fra og under øvelsene eller konserter i regi av kor, krets eller forbund.

.

Deltagelse på forbundets landsmøte.

Hvert medlemskor har rett til å delta på forbundets landsmøte med 1 representant for hvert påbegynt 25 -talls medlem. Dette gjør at det enkelte kor har muligheten til å være med å forme forbundet. Landsmøtet avholdes hvert tredje år.

Kurs.

Kurs for korsangerne og de tillitsvalgt arrangeres både av Telemark Sangerforbund og Norsk Sangerforbund i forskjellige emner som kan være interessant.

Stevner.

Medlemskorene kan delta på fylkesstevner, distriktsstevner, nordiske stevner.Korene får invitasjon og får muligheten til i delta hvis de ønsker.

Unntak er fylkesstevner som arrangeres av hvert enkelt distriktsfobund. Her er korene forpliktet til å delta. Men det er anledning til å søke om fritak

3 måneder før stevnet arrangeres,hvis koret er opptatt på andre hold.

Hederstegn.

Det utdeles hederstegn ved 25,40,50,60 og 70 års sammenhengende medlemskap i forbundet.( ansiennitet fra andre korforbund )kan medbringes ved direkte overgang til Norsk Sangerforbund

Telemark Sangerforbund gir hederstegn ved 30 og 60 år i kor

Noter.

Hos Cantando Musikkforlag får våre medlemmer 10 % ved kjøp av korsett. ( minst 10 eksempl.). På noter fra andre forlag får våre medlemmer 5 % avslag. Ved bestilling oppgis at en er medlem av Norsk Sangerforbund.

Norsk Sangerforbund har også et eget arkiv. opprettelse. Her finner man flesteparten av kjente arbeidersanger fra den gamle kulturarven. Det fins også en del gamle kjente sanger. Ta kontakt med kontoret til Norsk Sangerforbund

Tonens Makt er navnet på vårt nyhetsbrev.


Rabatt på kornoter

Cantando Musikkforlag A/S tilbyr 10 % rabatt på deres egne utgivelser når man handler notesett til kor, og 25 % rabatt på abonnementsordningene deres. Kor, dirigenter og sangere kan også be om råd og veiledning fra Cantando sine fagfolk når man trenger det- dette kan være både til valg av repertoar og å utforske muligheter som finnes innen noter og repertoar.  Ta gjerne kontakt med Cantando, de er der for oss og hjelper oss gjerne! www.cantando.no  

Fordelsavtale hos Hoopla billettformidling

Som medlemmer i Norsk Musikkråd får alle våre medlemskor fordeler hos Hoopla, en billettformidlingstjeneste på nett. Fordelsavtalen finner du her, og Hoopla kan du lese mer om på www.hoopla.no

Del denne siden