JUBILANTER OG ÆRESMEDLEMMER

FRA 

NOTODDEN DAMEKOR OG MANNSKORET BRAGE I 2013

Jubilanter i Norsk Sangerforbund og Telemark Sangerforbund i 2014.

Gerd og Åsne fikk tildelt sine utmerkelser under middagen på Gaustablikk Høyfjellshotell i forbindelse med hundreårsjubileet til Agitato.

Gerd og Åsne fikk tildelt sine utmerkelser under middagen på Gaustablikk Høyfjellshotell i forbindelse med hundreårsjubileet til Agitato.

 

Gerd Amundsen,Notodden Damekor, har fått tildelt  40 års medlemskap i NSF

Åsne Barhellestøl,Damekoret Agitato, har fått tildelt 25 års medlemskap  i NSF

Bjørn Aasdalen fra Mannskoret Brage fikk utdelt hederstegn for 60 års medlemskap i Norsk Sangerforbund på landsmøtet i Tønsberg 8 - 9 mars.

Grete Johnsen fra Porsgrunn Kvinnekor fikk utdelt hederstegn for 40 års medlemskap i Norsk Sangerforbund under avskjedskonserten til "Jurek" på Kafe K. i Porsgrunn 27 mai.

Gratulerer til Øystein Bjørge (Sangkoret Samklang) 25år i koret og forbundet. Her sammen med f.v. Gerd Amundsen fra Telemark Sangerforbund,representerte Norsk Sangerforbund og til høyre vår ledere Kerstin Olsen

Tone Ekeberg Smeland fra Dalen Blanda Kor fikk utdelt hederstegn for 30 års medlemskap i Telemark Sangerforbund 20.08.2014

Laila Gulløy fra Dalen Blanda Kor fikk utdelt hederstegn for 40 års medlemskap i Norsk Sangerforbund 20.08.2014

Anne Marie Grønlie fra Dalen Blanda Kor fikk utdelt hederstegn for 25 års medlemskap i Norsk Sangerforbund, 10.09.2014

Del denne siden