Styret i Telemark Sangerforbund

   

Styret valgt  22.4.2022    bytt ut "et"   med @ 

Leder:                   Unni B.Eldrup              Sangk.Samklang /BBK  eldrupetonline.no

Nestleder:              Gro Bakke Eriksen       Brevik Bl.Kor  grodan_froskethotmail.com

Sekretær:              Gunhild Olsen Moen    Notodden Damekor  golimoeetgmail.com

Kasserer:              Unni B.Eldrup                 Sangkoret Samklang/BBK eldrupetonline.no

Styremedlem:     Elisabeth K.Bye               Agitato    elisabeth.k.byeetgmail.com

Styremedlem      Sigbjørn Langhus             Sangf.Midnattsol sverretlanghus.net

1.varamedlem    Heidi Gaustad                 Agitato gresen72.hgetgmail.com

2.varamedlem    Hilde Olsen                      Notodden Damekor hilde.johanne.olsenetnenett.no