Motagelse av fylkesfanen under fylkesstevne i 2009.