Fylkestevnet på Notodden 12.09.2009, blir åpnet av Aud Strand