Mannskoret Brage vartet opp med muntre sanger til stor glede for publikum