Landsmøte i Bergen,Hotell Admiral 23.-24.oktober 2021

 

Nordisk stevne i Helsinki  9.-12. juni 2022

Medlemmer i alle kor i Telemark og Norsk Sangerforbund kan reise.

Vi satser på felleskor fra Telemark

Send inn forslag på 2 sanger til felleskor innen 31.10.21

Påmelding av kor til Nasom samme frist.