Nordisk stevne i Helsinki  midten av juni 2022

Medlemmer i alle kor i Telemark og Norsk Sangerforbund kan reise.

Vi satser på felleskor fra Telemark