Styret i Telemark Sangerforbund

   

Styret valgt i januar 2020   bytt ut "et"   med @

Leder:                   Tom R.Larsen              Mannskoret Brage,tom.rikard.larsen@nenett.com

Nestleder:             Bodil Normann              Porsgrunn Kvinnekor  bodilettx.no

Sekretær:              Gunhild Olsen Moen    Notodden Damekor  golimoeetgmail.com

Kasserer:              Unni B.Eldrup                 Sangkoret Samklang/BBK eldrupetonline.no

Styremedlem:     Elisabeth K.Bye               Agitato    elisabeth.k.byeetgmail.com

Styremedlem      Gro Bakke Eriksen          Brevik Blanda Kor  grodan_froskethotmail.com

1.varamedlem    Heidi Gaustad                 Agitato gresen72.hgetgmail.com

2.varamedlem    Hilde Olsen                      Notodden Damekor,