Styret i Telemark Sangerforbund

   

Styret valgt i januar 2020   bytt ut "et"   med @ fra 2021 blir det et arb.styre

tidl.leder:            (   Tom R.Larsen  )              mars-21.Han har gått ut av styret

Nestleder:

Sekretær:              Gunhild Olsen Moen    Notodden Damekor  golimoeetgmail.com

Kasserer:              Unni B.Eldrup                 Sangkoret Samklang/BBK eldrupetonline.no

Styremedlem:     Elisabeth K.Bye               Agitato    elisabeth.k.byeetgmail.com

Styremedlem      Gro Bakke Eriksen          Brevik Blanda Kor  grodan_froskethotmail.com

1.varamedlem    Heidi Gaustad                 Agitato gresen72.hgetgmail.com

2.varamedlem    Hilde Olsen                      Notodden Damekor